Субота, 25.05.2019, 09:18
Вітаю Вас Гість | RSS

ЗНО
Слова допомагають
Преветивна освіта
Протидія насильств
Статистика

Вступ до школи

ПОЛОЖЕННЯ
про вечірню (змінну) школу 


I. Загальні положення 

 

1.1. Вечірня  (змінна)  школа  (далі  -  вечірня  школа) - це загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів,  що забезпечує реалізацію  права  громадян,  які  не мають можливості навчатися у
школах з денною формою навчання,  на  загальну  середню  освіту  з відривом або без відриву від виробництва. 
1.2. Вечірня  школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про  загальну  середню  освіту",  іншими законодавчими актами  України,  постановами  Верховної  Ради   України,   актами
Президента   України,   Кабінету   Міністрів   України,   наказами МОНмолодьспорту,  інших  центральних  органів  виконавчої   влади, рішеннями  місцевих  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням та власним статутом. 
1.3. Вечірня  школа  може  бути  загальноосвітнім  навчальним закладом II ступеня та III ступеня.    Вечірні школи II та III ступенів можуть функціонувати разом.      За погодженням  з  відповідним  місцевим  органом  управління освітою  при   загальноосвітньому   навчальному   закладі   можуть створюватися класи з вечірньою (заочною) формою навчання. 
1.4. Вечірня   школа   може   бути  заснована  на  державній, комунальній та приватній формах власності. 
1.5. Створення,  реорганізація та ліквідація вечірньої  школи здійснюються  відповідно  до  Закону України "Про загальну середню освіту"  у порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів України. 
1.6. Рішення  про  створення  вечірньої школи приватної форми власності  приймається  засновником  (засновниками)  за  наявності дозволу  відповідного  органу  місцевого самоврядування у порядку, установленому законодавством України.     Вечірня школа,   заснована   на  приватній  формі  власності, здійснює  свою  діяльність  за  наявності  ліцензії,   виданої   в
установленому законодавством порядку. 
1.7. Вечірня    школа   діє   на   підставі   статуту,   який розробляється на підставі  норм  законодавства  України  та  цього Положення. 
1.8. Статут   державної   та   комунальної   вечірньої  школи затверджується  відповідним  органом  управління  освітою,  статут приватного закладу затверджується його власником та погоджується з відповідним органом управління освітою. Статут вечірньої    школи   реєструється   місцевим   органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування. 
1.9. Здобуття базової та повної загальної середньої освіти  у вечірній школі не обмежується віком. 
1.10. Навчання  у  вечірній школі може здійснюватися за очною або заочною формою, а також у формі екстернату, індивідуального та дистанційного навчання. 
1.11. Вечірня     школа     може     входити     до    складу навчально-виховного   комплексу   та   (або)   навчально-виховного об'єднання. 
1.12. Державна   атестація   вечірньої  школи  проводиться  в установленому законодавством порядку. 
1.13. Реорганізація та ліквідація вечірньої школи проводяться в установленому законодавством порядку. 
1.14. Вечірня  школа  є  юридичною особою,  має свої рахунки, самостійний баланс, штамп, печатку. 

 

II. Організація навчально-виховного процесу 
 

2.1. Навчально-виховний процес у вечірній школі незалежно від її  підпорядкування  і  форми власності здійснюється відповідно до робочого  навчального  плану,   складеного   на   основі   типових навчальних планів, затверджених МОНмолодьспортом. 
2.2. Робочий   навчальний  план  вечірньої  школи  державної, комунальної  форм  власності  затверджується  відповідним  органом управління   освітою,   приватної  -  засновником  (власником)  за погодженням з відповідним органом управління освітою.   Експериментальні та   індивідуальні  робочі  навчальні  плани вечірніх  шкіл  погоджуються  з   МОНмолодьспортом   за   поданням Міністерства   освіти   і   науки,  молоді  та  спорту  Автономної Республіки Крим,  відповідних управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 
2.3. Розклад   уроків   складається  відповідно  до  робочого навчального    плану     з     дотриманням     педагогічних     та санітарно-гігієнічних вимог  і затверджується директором вечірньої школи. 
2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих  предметів  у вечірній   школі   здійснюється   у  встановленому  законодавством порядку. 
2.5. Контингент  учнів  у  вечірній  школі  визначається   на початку кожного семестру і затверджується наказом директора школи. 
2.6. За  наявності  достатнього  та високого рівня навчальних досягнень бажаючим надається право  прискорено  закінчити  вечірню школу,  про  що педагогічною радою навчального закладу на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або  осіб,  які їх замінюють) приймається відповідне рішення. 
2.7. Мова  навчання  у вечірній школі визначається відповідно до Конституції України і законодавства України  про мови. 
2.8. У  старших  (10-11(12))  класах  може  бути організовано профільне навчання або поглиблене  вивчення  окремих  предметів  з відповідною комплектацією класів. 
2.9. У вечірній школі за згодою учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють,  загальноосвітня підготовка може поєднуватися  з професійним  навчанням,  що  здійснюється за наявності ліцензії на даний вид діяльності. 
2.10. Для організації  навчання  за  заочною  формою  вечірня школа може мати у своєму складі навчально-консультаційні пункти.   Основними формами організації навчального процесу у класах із заочною  формою  навчання  є  групові  консультації та заліки,  що
складаються всіма учнями. 
2.11. Класи з числа учнів,  які навчаються за заочною формою, створюються за наявності не менше 9 осіб у класі. 
2.12. До  вечірньої  школи  зараховуються  учні незалежно від місця проживання на підставі особистої заяви (для неповнолітніх  - заяви   батьків   або  осіб,  які  їх  замінюють),  свідоцтва  про
народження  (копії),  медичної  довідки  встановленого  зразка   і документа  про  наявний  рівень  освіти.  При переведенні учнів до вечірньої школи з іншого загальноосвітнього  навчального  закладу, крім зазначених документів, додається особова справа учня. 
2.13. Особи, які не мають зазначених у пункті 2.12 документів (за винятком свідоцтва про народження (копії),  медичної довідки), можуть бути   прийняті   до   будь-якого  класу,  крім  випускного 11 (12)-го,  за їх особистою заявою (для  неповнолітніх  -  заявою батьків   або   осіб,  які  їх  замінюють)  на  основі  атестації, проведеної  педагогічними   працівниками   вечірньої   школи,   за погодженням з місцевим органом управління освітою. 
2.14. Зарахування   учнів  до  випускного  11  (12)-го  класу протягом навчального року здійснюється за погодженням  з  місцевим органом  управління  освітою на підставі особистої заяви учня (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб,  які їх замінюють)  та  за наявності документа про базову загальну середню освіту. 
2.15. Іноземці  та особи без громадянства,  які перебувають в Україні на законних підставах,  здобувають повну загальну  середню освіту  у  вечірній  школі  у порядку,  встановленому для громадян України  відповідно  до  Закону  України  "Про   правовий   статус іноземців та осіб без громадянства". 
2.16. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. 
 2.17. Режим занять  для  учнів,  які  навчаються  за  заочною формою  без  відриву  від  виробництва,  встановлюється директором закладу   з   урахуванням   конкретних   умов   праці   учнів   на підприємствах, в організаціях, установах. 
2.18. Державна  підсумкова  атестація  та  звільнення від неї учнів вечірньої школи здійснюються у встановленому  законодавством порядку. 
2.19. Учні  вечірньої школи можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні"  та  похвальною  грамотою "За   особливі   досягнення   у   вивченні  окремих  предметів"  у встановленому законодавством порядку.

2.20. Випускники  вечірньої  школи   можуть   нагороджуватися золотою  медаллю  "За  високі  досягнення  у  навчанні" та срібною медаллю "За досягнення у навчанні" у встановленому  законодавством порядку. 
2.21. За  результатами навчання учням (випускникам) вечірньої школи видається   відповідний   документ   про   освіту   (табель, свідоцтво, атестат).   Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.   Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити  навчання екстерном. 

Вхід на сайт
Пошук
Карта
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Урядові сайти

Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz